Login 
Tuesday, April 10, 2018
Public Access


Category:
Category: All

10
April 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  สนศ : สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ
Description:
เวลา ๐๗.๐๐ น. - ถวายภัตตาหารเช้า พระสงฆ์ จำนวน ๒๙ รูป เวลา ๐๗.๓๐ น. - พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันปีใหม่ไทย เวลา ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียนการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เวลา ๐๙.๓๐ น. - การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ เวลา ๑๒.๓๐ น. - ตัดสินการประกวดและมอบรางวัลหนูน้อยสงกรานต์ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ลงทะเบียนการประกวดใส่ผ้าไทย เวลา ๑๓.๓๐ น. - การประกวดใส่ผ้าไทย เวลา ๑๖.๐๐ น. - ตัดสินการประกวดใส่ผ้าไทย เวลา ๑๖.๓๐ น. - ขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เวลา ๑๗.๐๐ น. - พิธีเปิดงานสงกรานต์บ้านสมเด็จฯ ประจำปี ๒๕๖๑ สรงน้ำพระพุทธรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม และรดน้ำขอพรผู้บริหาร - การบรรเลงดนตรีไทย เวลา ๑๘.๐๐ น. - พิธีมอบของที่ระลึก แด่แขกผู้มีเกียรติ เวลา ๑๘.๓๐ น. - ปิดกิจกรรม

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00