Login 
Monday, July 17, 2017
Public Access


Category:
Category: All

17
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  วิทย์: กิจกรรมเตรียมความพร้
Description:
กิจกรรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน และ การปรับความรู้พื้นฐานนิสิตใหม่ อาคาร 1 ชั้น 4 วันที่ 17-18 ก.ค. 60

กบบ:ติดตามทวงถามผลการประเมิ
Description:
ติดตามทวงถามผลการประเมินปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (1 ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของพนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, ลูกจ้างเงินบำรุงการศึกษา

กบบ: ติดตาม ทวงถาม
Description:
ติดตาม ทวงถามแบบประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ส่วนที่ 4-5 จากหน่วยงาน 19 หน่วยงาน เวลา 08.30-16.30 น.

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00