Login 
Sunday, July 16, 2017
Public Access


Category:
Category: All

16
July 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
  สนก: โครงการปรับพื้นฐาน
Description:
โครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตรับตรงรอบ 1-3 และรอบ admission วันที่ 16-18 กรกฏาคม 2560

กองคลัง : วันสอบสัมภาษณ์
Description:
วันสอบสัมภาษณ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ (รอบสอง) อาคาร 5 ชั้น 1 วันอาทิตย์

08:00  
09:00  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00